МИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ

Минералните извори са най-голямото богатство на град Стрелча. Курортът се намира на 475 метра над морското равнище, а температурата, с която извира водата от недрата на земята е 56°С. Стрелченското находище с минерална вода се простира по поречието на река Луда Яна, а на повърхността ѝ извират три извора – 'Бански извор' с температура 56°С, 'Топлата чешма' с температура 23°С и 'Банчето' с температура 31°С.

Минералните извори в града оказват изключително благоприятно влияние върху опрно-двигатлния апарат на тялото и успешно лекува заболявания като ревматизъм, шипове, фрактури, дискови хернии и много други. Добре се влиаят и някои заболявания на нервната и половата система, сърдечно-съдови проблеми и камъни в бъбреците.

Минералната вода, с която е захранен Хотел Средна Гора, е една от най-лековитите в страната, благодарение на нейната ниска минерализация и наличието на хидрокарбунати, сулфатни, натриеви и флуорни йони. Температурата на водата е 56°С.

КАТИОНИ

мг/литър

АНИОНИ

мг/литър

K

1.5

F

3.5

Na

72.7

SO4

67.1

Ca

4.1

HCO3

48.8

H2SiO3

52.5

CO3

21